9789033106903

grid-view list-view
 • Genade genade zij denzelven. 7 preken en 12 meditaties.

  20.00 Auteur: Ligtenberg, Ds. H.
  Uitgever: Den Hertog - Houten 1991

  Gebonden, 149 blz.
  Predikaties:
  1. Een zinnebeeldige voorstelling (preek over Jeremia 17:8)
  2. De opwekking van een dode (preek over Lukas 7:14 en 15)
  3. Een blik in de zaal van Kajafas (lijdenspreek over Mattheüs 26:65 en 66)
  4. De onderwijzing van Paulus (pinksterpreek over Romeinen 8:9)
  5. De waarschuwende stem van Amos (dankdagpreek over Amos 5:4-6)
  6. Het dochtertje van Jaïrus (dankdagpreek over Markus 5:41-43)
  7. Paulus’ onderwijzing (dankdagpreek over Galaten 4:29-31)

  Meditaties:
  1. Een bede om behoud (meditatie over Mattheüs 14:30b)
  2. Het sterven gewin (meditatie over Filippenzen 1:21)
  3. Betrouwen op de Naam des Heeren (meditatie over Zefanja 3:12)
  4. Een uiterste Hoeksteen (meditatie over 1 Petrus 2:6)
  5. Mijn genade is u genoeg (meditatie over 2 Korinthe 12:9a)
  6. Door de genade Gods (meditatie over 1 Korinthe 15:10a)
  7. Nooddruft vervuld naar Gods rijkdom (meditatie over Filippenzen 4:19)
  8. Een bede om verlossing (meditatie over Psalm 25:22)
  9. De heerlijkheid die geopenbaard zal worden (meditatie over Romeinen 8:19)
  10.Niet in woorden, maar in kracht (meditatie over 1 Korinthe 4:20)
  11.De gezonden Zoon (meditatie over Romeinen 8:3)
  12.Nabij God te wezen (meditatie over Psalm 73:28)
  (roestvlekjes op de boeksnede en op de eerste 5 blz.)

  In winkelmand