9789033113147

grid-view list-view
 • De rijkdom Zijner genade. 32 predikaties. Bij deze uitgave is de oorspronkelijke tekst zoveel mogelijk gehandhaafd. Enkele moeilijke woorden zijn vervangen door een passend synoniem en het persoonlijk voornaamwoord is in veel gevallen veranderd in u.

  27.50 Auteur: Smijtegelt, Bernardus
  Uitgever: Den Hertog - Houten 2001

  Gebonden, 382 blz.
  1. Het kleine kuddeke (Lukas 12 : 32)
  2. Nabij God te zijn (Psalm 73 : 28)
  3. De geestelijke wacht (Johannes 3 : 2)
  4. Heilzame en zondige wanhoop (Jeremia 18 : 12a)
  5. Opzoekende liefde (Jeremia 31 : 3a)
  6. Het laatste gericht (2 Korinthe 5 : 10)
  7. Een kloppende Heiland (Openbaring 3 : 20)
  8. Gods Vaderlijke ontferming (Psalm 103 : 13)
  9. De grote Opperzangmeester (Psalm 22 : 26)
  10. De tempel van de Heilige Geest (1 Korinthe 6 : 19)
  11. Een dure plicht (1 Korinthe 6 : 20)
  12. Het loflied van Gods wedergeboren Kerk (1 Petrus 1 : 3)
  13. De wélbewaarde erfenis (1 Petrus 1 : 4)
  14. Bewaard tot de zaligheid (1 Petrus 1 : 5)
  15. Het einde des geloofs (1 Petrus 1 : 9)
  16. Hoop en verwachting (Spreuken 13 : 12)
  17. Gods onfeilbare beloften (Habakuk 2 : 3b)
  18. De geestelijke arend (Jesaja 40 : 31)
  19. Zoek Mijn aangezicht (Psalm 63 : 2a)
  20. De ziel in een dorre staat (Psalm 63 : 2b)
  21. De uitnemendheid van de rechtvaardige (Spreuken 12 : 26)
  22. Job in zijn ootmoed (Job 7 : 20a)
  23. Een bede tot de Rechter (Spreuken 8 : 21)
  24. Een bede om het heil (Psalm 35 : 3)
  25. Beproefde liefde (Johannes 21 : 15)
  26. Zie het Lam Gods (Johannes 1 : 29)
  27. Hoe zullen wij ontvlieden (Hebreeën 2 : 3)
  28. Brandende harten (Lukas 24 : 32)
  29. Gods alles-vervullende genade (Job 9 : 15b)
  30. Tijdelijke winst of eeuwige schade (Markus 8 : 36)
  31. Het roemen van den Heere door Sion (Psalm 147 : 12 – 14)
  32. Verlossing door Christus’ bloed (Efeze 1 : 7)

  In winkelmand