9789055511549

grid-view list-view
 • Geef mij weder de vreugde Uws heils. Preken uit het leven van David.

  12.50 Auteur: Dieren, Ds. C.A. van
  Uitgever: Gebr. Koster - Barneveld 1999

  Gebonden, 195 blz.
  Is dat koning David, de gezalfde des Heeren, die zich vergrijpt aan een vrouw, aan Bathseba? Waaorm is hij niet met zijn leger meegetrokken in de strijd tegen de Ammonieten? David blijft ‘in ledigheid’ achter en brengt zichzelf daarmee in verzoeking. Door eigen schuld valt hij in de zonde van het zevende gebod. Als deze man naar Gods hart zo diep gevallen is, wie durft zich er dan boven te verheffen? Moeten wij dan niet allen vrezen? Begeven wij ons óók op plaatsen, waar de begeerte geprikkeld wordt? Waar gaan onze kinderen naar toe?

  Zo wordt een ieder in dit tiental preken over het leven van David keer op keer gewezen op de zonden van onze tijd en hoe wij en onze kinderen daarin schuldig staan. Maar niet alleen het dagelijks leven krijgt aandacht, ook de gangen van Gods volk worden getekend. Als David moedwillig doorgaat en vasthoudt in de zonde, als hij voor de buitenwereld zijn zonde bedekt en de vrome koning blijft, dan is dat in het leven van Gods kinderen niet onbekend. Hoeveel ongerechtigheden hebben zij al bedekt?
  Maar God gaat niet over de minste zonde heen. Door middel van Nathans prediking maakt de Heere David schuldenaar voor God en mag hij door de verdienste van Christus verzoening vinden. Wat komt ook in het vervolg van deze geschiedenis het wonder van Gods vrije gunst, Zijn trouw en goedheid openbaar.
  En die God van David leeft nog! “Als het dan voor David kon, dan kan het ook voor ons nog, hoe lang, hoe zwaar wij ook Zijn wetten schonden. David grijpt straks de harp om te zingen: En scheppen moed uit mijn behoudenis!”

  In winkelmand