9789057416859

grid-view list-view
 • De Wijnstok en de ranken. Tien preken.

  16.90 Auteur: Mieras, Ds. M.A.
  Uitgever: De Schatkamer - Rumpt 2022

  Gebonden, 136 blz. NIEUW!
  In Johannes 15 ontmoeten wij de grote Leraar ter gerechtigheid, namelijk Jezus. We ontmoeten Hem in een van Zijn machtige leerredenen. We lezen van Hem: ‘Want Hij leerde als macht hebbende, en niet als schriftgeleerden’. Hij gaat spreken en zegt: ‘Ik ben de ware Wijnstok.’ Jezus neemt hier een natuurlijk voorbeeld dat duidelijk te volgen is omdat er in het land van Israëls volk vele wijngaarden waren, zodat iedereen wel wist wat een wijnstok was. Nu gaat Hij zeggen: Ik de Wijnstok, namelijk Degene Die van de Vader gegeven is en gekomen is in de volheid des tijds. Jezus Christus, de ware Wijnstok, heeft Zichzelf gepresenteerd van voor de grondlegging der wereld. Waarom? Wel, om een verloren Kerk te zaligen en te behouden.
  Ds. M.A. Mieras werd in 1915 geboren en was predikant te Terneuzen waar hij op 21 april 1942 bevestigd werd. Op 6 juni 1944 volgde de bevestiging tot predikant in Krimpen aan den IJssel. Die gemeente diende hij tot aan zijn overlijden op 24 april 1981.

  – Zie het Lam Gods (Johannes 1 : 36)
  – Gij hebt de woorden des eeuwigen levens (Johannes 6 : 69)
  – Jezus en de overspelige vrouw (Johannes 8 : 6)
  – De voetwassing (Johannes 13 : 8)
  – Jezus’ woord tot ontroerde discipelen (Johannes 14 : 1)
  – De Wijnstok en de ranken (Johannes 15 : 5)
  – De verloochening van Petrus (Joannes 18 : 27)
  – Jezus begraven ( Johannus 19 : 40)
  – De verschijning des Heeren aan Thomas (Johannes 20 : 26)
  – Christus’ verschijning aan de zee van Tibérias (Johannes 21 : 12)

  In winkelmand