9789070437176

grid-view list-view
 • Het Middelpunt der prediking. Een zevental predikaties en een drietal meditaties.

  15.00 Auteur: Ketterij, Ds. M. van de
  Uitgever: De Palmboom - St. Philipsland 1990

  Gebonden, 184 blz.
  Predikaties:
  1. Een verootmoedigd volk veilig in bewaring gesteld (1 Petrus 1 : 5)
  2. Tweeërlei droefheid (2 Korinthe 7 : 10)
  3. Paulus’ welgegrond vertrouwen in het Goddelijk werk, geschied in het hart der gelovige Filippenzen (Filippenzen 1 : 6)
  4. De grote weldadigheid aan Mefiboseth bewezen (2 Samuël 9 : 7 en 8)
  5. Het innig begeren van David om in de gemeenschap met God te mogen leven (Psalm 13)
  6. Een ernstige waarschuwing van de hemelse Rechter (Mattheüs 7 : 21 – 23)
  7. De Geestelijke ondertrouw van Christus met Zijn Kerk (Hosea 2 : 18 en 19)
  Meditaties:
  1. Het Woord des Geestes (1 Johannes 1 : 8 – 10)
  2. De Heere de enige, onwankelbare Toevlucht Zijns volks in tijden van nood en ellende (2 Koningen 19 : 14)
  3. Gods rechtvaardigheid (Hebreën 2 : 3a)
  Verslag van de begrafenis

  In winkelmand