25 nagelaten predikaties

25.00

Gebonden, 534 blz.
1. De wrake Gods over verborgen tot God roepende zonden (2 Samuel 21 : 1-9)
2. De liefelijke nabijheid Gods (Psalm 27 : 4)
3. Een gebed van de man Gods om onderwijs in de kortstondigheid en vergankelijkheid des mensen levens (Psalm 39 : 5-8 (Oudjaar))
4. De wonderen en tekenen van God gesteld in Israël (Jesaja 8 : 18)
5. Een diepe klacht over ‘s Heeren vertrek (Jeremia 14 : 7 – 9)
6. De Heere onze Gerechtigheid (Jeremia 23 : 1-6)
7. Een ernstig woord aan het overblijfsel van Neerlands Zion in deze donkere en strijdvolle dagen (Ezechiël 14 : 12-14)
8. De boosaardige kindermoord te Bethlehem (Mattheus 2 : 16-18)
9. De doop van Jezus (Mathheus 3 : 13-17)
10.Het geestelijk Bethesda, bezocht door den hemelschen Medicijnmeester (Mattheus 9 : 10 – 12)
11.De oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinige (Mathheus 9 : 37)
12.Het schadelijden der ziel en zijn oorzaak (Mattheus 16 : 26-28)
13.
De Eeuwige Erfenis in de Hemelen bewaard voor de Hemelsche Erfgenamen – 1 Petrus 1 : 4
13. De tafel des Verbonds toegericht voor Zions hongerigen tegenover de tegenpartijders (Mattheus 22 : 11 – 13)
14.De Prediker der Gerechtigheid en de Verharde Hoorders (Mattheus 24 : 37 – 39)
15.Jezus klein kuddeke bemoedigd en vertroost (Lukas 12 : 32)
16.De groote Profeet en Leeraar Israëls, leerende in den Tempel op den grooten dag des Feestes (Johannes 7 : 37 en 38)
17.Des Heeren onderwijs aan Zijn knechten ten nutte van Zijn tot Hem roepende volk (Handelingen 10 : 21-29)
18.Een ernstig woord op den laatsten dag des jaars (Efeze 5 : 16 (Oudjaar))
19.De Godzaligheid tot alle dingen nut (1 Timotheus 4 : 8b)
20.De eeuwige Erfenis in de hemelen bewaard (1 Petrus 1 : 4)
21.Een Gode verheerlijkende wandel, de vrucgt van de hemelse roeping (1 Petrus 1 : 14-16)
22.De levende Steenen, door God Zelf gebouwd tot een Geestelijk Huis (1 Petrus 2 : 5)
23.Zions Koning rondtrekkende op het Witte Paard van Zijn Heilig Evangelie (Openbaring 6 : 2)
24.Het opgaan van de gebeden der heiligen in tijden van benauwdheid (Openbaring 8 : 1 – 5)
25.Christus maaitijd en de rijp geworden oogst (Openbaring 14 : 14 – 16)

Auteur: Janse, Ds. A.
Uitgever: Alblasserdam, 1994

1 op voorraad

Categorieën: ,