Alle de Wercken van den Heere Jacob Cats; (…) De laatste Druk; waar in het Twee-en-tachtig jaarig Leeven des Dichters beneffens desselfs Slaapeloose Nachten, met Printverbeeldingen sijn verrijkt: nooit voor desen soo gedrukt.

125.00

Facsimile uitgaaf, halfleer. Folio; (20),666, (9) / (19), 608, (67), (1) blz.

Auteur: Cats, Jacob
Uitgever: Jan van Heekeren, Anthony Hasebroek, Andries van Damme, Wed. Gysbert de Groot, Johannes Ratelband en Pieter van Thol - Amsterdam 1712

1 op voorraad