Banier Bibliotheek voor het gezin. 17 deeltjes: Het leven van John Bunyan door drs. R.T. Huizinga / Zwervers uit Tweestromenland door B.J. van Wijk / Paulus de heidenapostel door Ds. B. Haverkamp / Christelijke ethiek voor deze tijd door Ds. D. Slagboom / De Kerk in Bijbels licht door Ds. J. van der Haar / Na vijftien verhoren door God verhoord (Het martelaarschap van John Philpot, 1555). Uit het Engels vertaald door ds. J. van der Haar / Nà dit leven door Ds. H.G. Abma / De goddeloze gerechtvaardigd. Leven en werk van Dr. H.F. Kohlbrugge door P.M. Donkersloot / De ondergrondse Kerk gemarteld om Christus’ wil door Richard Wurmbrand / Tot de laatste druppel. De ondergang van het rijk der Wederdopers te Munster door T. Mateboer / De Catechisatie door Ds. J. Hovius / Petrus na pinksteren door Ds. J. van der Haar / De veertien apostelen door Ds. J.W. Kersten. Voltooid door Ds. J. T. Doornenbal. / Op reis naar het erfland door B.J. van Wijk / De Gereformeerde Eredienst door Ds. J. van der Haar / De Tent onder de wolk (Gods woning, de toegang tot Gods woning, brandofferaltaar, wasvat, tafel der toonbroden, gouden kandelaar, arks des verbonds, priesters, priesterkleding, enz.) door Ds. B. Haverkamp / Israël en de volkeren door P.M. Donkersloot

15.00

Gebonden

:
Uitgever: De Banier - Utrecht

1 op voorraad

Categorie: