Been van Mijn benen. Preken en geschriften over de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal. Herschreven door: M.C.H. van der Lingen.

7.50

Gebonden, 167 blz.
– Gods verbond met Abram – Genesis 15 : 7 – 17
– Predikatie over Genesis 17 : 7
– Predikatie bij de bediening van de Heilige Doop
– Predikatie over de Heilige Doop – Romeinen 3 en 4
– De drie stukken van ons formulier om het Heilig Avondmaal te houden nader overwogen en toegepast
– Over de Doop en het Heilig Avondmaal
– Besproken bij de bediening van het Heilig Avondmaal
– “Is het voor Mij?” – Voor het Heilig Avondmaal en in het aangezicht van de dood
– Nabetrachting – 1 Korinthe 10 : 16
– Aantekening – 1 Korinthe 10 : 16
– Nabetrachting – 1 Korinthe 11 : 23 – 26
– Predikatie uitgesproken bij de viering van het Heilig Avondmaal
– Het Heilig Avondmaal – naar de Heidelbergse Catechismus vr. en antw. 75 – 81
– Predikatie over de Heidelbergse Catechismus – vr. en antw. 65, 66, 67, 75, 76 en 81
– Enige vragen en antwoorden – tot zelfonderzoek en zelfoefening
– Het Heilig Avondmaal ten tijde van de Apostelen

Auteur: Kohlbrugge, Dr. H.F.
ISBN: 9789075236163
Uitgever: Van der Meijden - Kesteren 1998

1 op voorraad