Bron van Troost. Verdediging van de Gereformeerde leer.

4.00

Hardcover, 138 blz.
Dit boekje bevat enkele belangrijke passages uit een uitvoerig boek van Voetius. In 1627 verscheen namelijk een boek waarin hij de gereformeerde leer verdedigt. Dit boek is een reactie op een smaadschrift tegen de Dordtse leer. De passages laten Voetius kennen als een warm pleitbezorger en fel verdediger van de Dordtse Leerregels. Het Remonstrantisme is volgens hem troosteloos.
Dit boekje is ook in het huidige tijdsgewricht nog van groot belang.

Auteur: Voetius, Gisbertius
ISBN: 9789033607837
Uitgever: De Banier, 2010

1 op voorraad

Categorie: