Christus’ lijden en opstanding. 12 lijdens- en opstandingspredikaties.

3.50

Gebonden, 174 blz. (met wolkenmarmer beplakt)
De voetwassing (Johannes 13 : 7)
Christus’ lijden in Gethsémané (Lukas 41 : 43)
Jezus of Bar-Abbas (Mattheüs 27 : 17 en 18)
Jezus naar Golgotha (Markus 15 : 20 – 21)
De bekering van de moordenaar (Lukas 23 : 42 en 43)
Het volbrachte werk van Christus (Goedevrijdagpredikatie – Johannes 19 : 30)
De opstanding van Christus (Paaspredikatie – Mattheüs 28 : 5 en 6)
De verschijning aan de Emmaüsgangers (Paaspredikatie – Lukas 24 : 32)
Het verstaan der Schriften (Paaspredikatie – Lukas 24 : 45)
De gemeenschap aan de opgewekte Christus (Romeinen 6 : 8 en 9)
De kracht van Christus’ dood en opstanding (2 Korinthe 5 : 14 en 15)
Een apostolische raadgeving (2 Timotheüs 2 : 8)

Auteur: Dam, Ds. Chr. van
Uitgever: De Bron - Rotterdam z.j.

1 op voorraad

Categorie: