De gezonde gelovige. Over de Evangelische bekering. Uit het Engels vertaald door N.A. Eikelenboom.

18.50

Hardcover, 269 blz.
Thomas Shepard lijkt niet bang te geweest om te worden uitgemaakt voor een schematisch prediker. Zijn boek ”De gezonde gelovige” is uitermate overzichtelijk en schematisch van opzet. Het boek bevat drie delen waarin we de bekende drieslag van de Heidelberger, ellende, verlossing en dankbaarheid, terugzien.
In deel 1, onderverdeeld in vijf paragrafen, gaat het over de belangrijkste oorzaak van de eeuwige ondergang van de mens (die ligt in hemzelf), en de enige oorzaak van zijn verlossing en zaligheid (die ligt in Jezus Christus). In deel 2, zes paragrafen, richt de auteur zich op de zondaar die in Christus gelooft en die op hetzelfde moment wordt overgebracht in ‘een zeer gezegende en gelukkige staat’. Het derde deel wijst op de plicht van de ware christen om een leven te leiden ‘in een zeer vruchtbare en dankbare gehoorzaamheid aan Hem Die de zondaar geroepen heeft’, waarbij hij grondig afrekent met alle zelfgemaakte godsdienst en met iedere vorm van antinomianisme. Dat is wetteloosheid uit doorgeslagen vrees om wettisch te zijn.
Uitvoerig behandelt Shepard de vraag waardoor de mens, als God het niet verhoedt, zichzelf te gronde richt. Hij ziet vier oorzaken: Het eerste is dat de mens zijn eigen ellende niet kent. Het tweede is dat hij volkomen zorgeloos zijn dagen vult. Het derde is dat hij in vleselijke zin slechts op zijn plichten vertrouwt. En het vierde dat hij argeloos en vrijpostig steunt en rust op een geloof van eigen makelij.
Wat moet daar nu aan gebeuren? Nodig is, zegt Shepard, een viervoudige daad van Christus, ‘waardoor Hij al de Zijnen uit hun ellendige toestand redt en bevrijdt’. Die viervoudige daad is deze: het overtuigen van zonde, het verbreken van het hart, het verootmoedigen en vernederen van de zondaar en het schenken van het geloof.
Shepard was van geboorte een Engelsman, geboren in 1605. Hij studeerde in Cambridge, kreeg het als prediker al spoedig aan de stok met bisschop William Laud, een steile Anglicaan, die niet met de leer van de puriteinen uit de voeten kon. Met als uitkomst een verbod voor Shepard om nog langer te preken.
Daarop verliet hij in 1635 zijn vaderland en emigreerde naar Amerika.
”De gezonde gelovige” behoort, samen met het boek ”De waarachtige bekering” tot de bekendste geschriften van Shepard in Nederland. Het werd al in 1685 voor het eerst in Nederland uitgegeven.
De uitgave die tot dusverre beschikbaar was, ging mank aan lange zinnen en minder goed lopende vertalingen. Verblijdend dus dat N.A. Eikelenboom voor een nieuwe vertaling heeft gezorgd.
Ook in deze plezierig lezende vertaling is dit geschrift van Shepard niet iets voor een achternamiddag. Het vergt inzet en vasthoudendheid. Maar zo’n boek als dit behoort wel tot de opdracht: ”Strijdt om in te gaan”.

Auteur: Shepard, Thomas
ISBN: 9789033124488
Uitgever: Den Hertog - Houten 2012

1 op voorraad

Categorieën: ,