De Nederlandse Geloofsbelijdenis / Het wapen van het christelijk geloof

25.00

Gebonden, 204 / 346 blz.
De Nederlandse Geloofsbelijdenis
Ondanks de rijke inhoud van de Nederlandse Geloofsbelijdenis is deze minder bekend dan de Heidelbergse Catechismus. Het doel van deze uitgave is dan ook om de Geloofsbelijdenis meer onder de aandacht te brengen. De inleiding van dit boek bestaat uit een beknopte beschrijving van: de kerkgeschiedenis voor en tijdens de reformatie, het leven en werk van Guido de Brès en de geschiedenis van de Geloofsbelijdenis. Het hoofddeel van deze uitgave bestaat uit de tekst van de Nederlandse Geloofsbelijdenis, voorzien van kanttekeningen en uitgeschreven bewijsteksten. De kanttekeningen geven waar nodig een toelichting op de tekst. De uitgeschreven Bijbelteksten geven aan dat de Geloofsbelijdenis geheel op Gods Woord is gegrond.

Het wapen van het christelijk geloof
De Nederlandse Geloofsbelijdenis is onlosmakelijk verbonden met de naam van Guido de Brès (1522-1567). Tot op heden is deze belijdenis een gezaghebbend geschrift. Andere werkenvan hem zijn veel minder bekend. Het eerste boek dat hij schreef, kort na zijn overgang tot het protestantisme, was Le baston de la foy chrestienne, waarvan de eerste druk in 1555 verscheen. Dit boek is ooit vertaald in het Nederlands, maar tot op heden is deze vertaling nooit gevonden. De Stichting Heruitgave Werken Guido de Brès stelt zich ten doel om de werken van Guido de Brès vanwege hun rijke inhoud meer bekendheid te geven. De vertaling van Le Bastion verschijnt nu in het Nederlands onder de titel: ‘Het wapen van het christelijk geloof’.
‘Het wapen van het christelijk geloof’ is geschreven om, gewapend met theologische waarheden, de strijd aan te binden met de vijanden van het Evangelie. De eerste drie hoofdstukken wijdt Guido de Brès aan de eigenschappen van de drie Goddelijke Personen. Elke deugd van God bewijst hij met Gods Woord. Een derde deel van dit boek besteedt hij hieraan, voordat hij overgaat tot behandeling van verschillende hoofdpunten uit de geloofsleer.
‘Het Wapen’ is een geschrift uit de tijd van de reformatie, dat ons terugvoert naar de bronnen van de Vroege Kerk. Veelvuldig worden er kerkleraars geciteerd, met name Augustinus, maar ook Chrysostomus, Hieronymus, Bernardus va Clairvaux en anderen.
Guido de Brès is, na een moedig getuigenis, de marteldood gestorven. Zijn nalatenschap was voor hem niet alleen belijden met de mond, maar – door genade – ook een geloven met het hart.

Auteur: Brès, Guido de
Uitgever: Gebr. Koster - Barneveld / Stichting heruitgave werken Guido de Bres 2009

1 op voorraad

Categorieën: ,