‘De ware uitleg’. Hervormers en hun verklaring van de Bijbel.

5.00

Paperback, 247 blz.
De titel van het boek is ontleend aan de Confessio Helvetica Posterior (1566) waarin Bullinger regels geeft voor de ware uitleg van de schrift. Dr. De Greef gaat uitvoerig in op de betekenis van die regels voor de uitleg van de schrift in de tijd van de reformatie. Maar ook de periode voor de reformatie krijgt aandacht, waarbij vooral gelet wordt op de spanning tussen de letterlijke en de geestelijke uitleg van de schrift. In het licht van die spanning moet het nieuwe van Bullingers regels worden gezien. Om de geweldige inzet voor de schrift en haar uitleg als het ware tastbaar te maken, schenkt de auteur aandacht aan de hervormers: Zwingli, Bullinger, Oecolampadius, Capito, Bucer, Melanchthon, Vermigli en Calvijn. Dat zijn juist deze acht hervormers gekozen zijn, hangt samen met hun humanistische opleiding, die van invloed is geweest op hun uitleg van de schrift. De exegese en de hermeneutiek van de Reformatie krijgen de laatste jaren veel aandacht in het onderzoek. Dit boek is niet alleen het resultaat van dergelijk onderzoek, maar vormt tevens een uitstekende basis voor verdere studie van de uitleg van de bijbel in de zestiende eeuw. Een hulpmiddel hierbij zijn de uitvoerige overzichten van primaire en secundaire literatuurbronnen, waar nodig voorzien van vindplaats.

Auteur: Greef, Dr. W. de
ISBN: 9789050305037
Uitgever: J.J. Groen en Zoon - Leiden 1995

1 op voorraad