Een commentaar op Psalm 45

8.50

Gebonden, 210 blz.
Deze uitgave biedt zowel de weergave in het Latijn als in het Nederlands.
Philologisch-Theologisch Proefschrift inhoudend Een Commentaar op Psalm 45, dat, met Gods gunst en hulp, op gezag van de rector magnificus Herman Bouman, doctor in de theologie en gewoon hoogleraar, en met toestemming van de doorluchtige Academische Senaat, en volgens besluit van de hoogeerwaarde Theologische Faculteit ter verkrijging van de graad van Doctor, en de hoogste eer en privileges in de Theologie, aan de Academie van Utrecht naar gebruikelijke en wettige wijze, op 4 juni 1829, 12 uur in een openbaar en plechtig examen wordt uiteengezet door H. F. Kohlbrugge, geboren te Amsterdam.
Kohlbrugge vertelt hier later zelf over:
„Toen werd ik ook doctor in de godgeleerdheid in weerwil van heel de universiteit. De professoren hadden namelijk alles in het werk gesteld om mij af te wijzen, omdat ik Psalm 45 met het oog op Christus, de Bruidegom, en de gemeente, Zijn bruid, uitlegde. Dat vonden zij afgezaagd; zij waren van mening, dat deze psalm het bruiloftslied van een aards koning was, en daarom wilden zij mij laten zakken. Zij waren allen terdege geschoold en gewapend bovendien, maar één ding hadden zij vergeten, wat ik reeds als kind boven alle andere boeken gelezen had, namelijk Gods Woord. Hierin waren zij niet zo beslagen, en zó konden zij tegen mij niets uitrichten; ik werd doctor in de godgeleerdheid.”
Toegevoegd zijn een personenregister en een verklarende woordenlijst.

Auteur: Kohlbrugge, Dr. H.F.
ISBN: 9789033603273
Uitgever: De Banier - Utrecht 1995

1 op voorraad