Een eeuwigheid zonder tijd. Meditaties en preken.

15.00

Gebonden, 203 blz.
Predikaties:
– 1 Petrus 2 : 22 – 25
– Zacharia 3 : 1 – 5
– Jeremia 45 : 2 – 5
– Markus 16 : 15

Mediaties:
– De Moederbelofte (Genesis 3 : 15)
– Eerste dankdag (Genesis 4 : 4b en 5a)
– Een gelukkig faillissement (2 Koningen 4 : 1 – 7)
– Waarheid en wijsheid (Psalm 51 : 8)
– Gun leven aan mijn ziel (Psalm 119 : 88)
– Bede om genade (Psalm 23)
– Een geboren biddag (Jesaja 38 : 14)
– Een Goddelijke geboorte (Matthéüs 1 : 18 – 25)
– Kerst-overdenking (Lukas 2 : 25a)
– Voor de zieken (Lukas 8 : 43 – 48)
– Net voor twaalven (Lukas 23 : 39 – 43)
– Ik kom weder (Johannes 14 : 18)
– Pinksteren (Handelingen 2)
– Voor de zieken (Markus 1 : 40 – 45)
– Ouden van dagen (Maléachi 4 : 6a)

Auteur: Poel, Ds. Joh. van der
ISBN: 9789064234231
Uitgever: Kool - Veenendaal z.j.

1 op voorraad