Een handvol geitenhaar. Kompleet in 3 delen.

55.00

Gebonden, 282 / 277 / 279 blz.
Ds. W.C. Lamain (1904-1984) schreef vanuit ‘de States’ talloze brieven en artikelen. Hij had een geheel eigen en kenmerkende schrijftrant: nuchter en vol ernst, terwijl ook gepaste luim niet ontbreekt.

Voor deze serie is een selectie gemaakt van pennenvruchten die tussen 1947 en 1984 werden gepubliceerd in De Saambinder, het kerkelijk weekblad van de Gereformeerde Gemeenten, en die nog niet eerder in boekvorm zijn verschenen.
In veel bijdragen bepeinst ds. Lamain dierbare herinneringen aan het oude volk van God dat hij in zijn lange ambtelijke loopbaan zo goed had gekend. Hij achtte hen vele malen hoger dan zichzelf. Zijn correspondentie bevat tevens veel onderwijs. Op eerlijke wijze tracht hij telkens het allerkleinste in de genade mee te nemen en het nabijkomende te ontmaskeren: God op het hoogst verheerlijkt en de zondaar op het diepst vernederd. Dat maakt hem zo beminnelijk bij allen die Sion niet gram zijn.

Auteur: Lamain, Ds. W.C.
Uitgever: Gebr. Koster - Barneveld 2011

1 op voorraad

Categorieën: ,