Een huichelaar te Sion ontmaskerd. Zijnde de inhoud van vijf predikatiën over verscheidene verzen uit Handel. acht ter ontdekking van geveinsden en tot troost en bevestiging van ’s Heeren volk.

10.00

Orig. papieren omslag met verstevigde rug, 112 blz.
1. De inwoners van Samaría door Simon betooverd (Handelingen 8 vers 9-11)
2. De omkeering bij Simon op de prediking des Evangelies (Handelingen 8 vers 12 en 13)
3. Simon’s streven naar macht en eere (Handelingen 8 vers 18 en 19)
4. Simon door Petrus bestraft (Handelingen 8 vers 20 en 21)
5. De raad aan Simon gegeven (Handelingen 8 vers 22-24)

Auteur: Hofman, Ds. M.
Uitgever: C. van Velzen Cz. - Krabbendijke z.j. (1924)

1 op voorraad

Categorie: