Een Uytlegginge van de XII Articulen Onses Christelicken Geloofs (…) in vier-en-tseventigh Namiddagh-Predicatien, (…) In de Nederduytsche Sprake gebracht door Corn. à Diemerbroeck.

85.00

Halfleer met ribbels en titelschildje, 4o; (20), 820, (24) blz. Facsimile uitgaaf (Schot)

Auteur: Smit, Johan
Uitgever: Jacob Benjamin - Amsterdam 1661

Uitverkocht