Het allergrootst gewin. Twaalf preken.

14.90

Gebonden, 150 blz. NIEUW!
1. Gods werk en des duivels werk (Exodus 7 : 10 – 12)
2. Het verspieden van Kanaän (Numeri 13 : 32a)
3. De god van Ekron (2 Koningen 1 : 3c)
4. Een wonderdoend God (Jesaja 29 : 18)
5. Het zoeken van ’s HEEREN aangezicht (Jesaja 45 : 19 (biddag))
6. Gods soevereine werk in de toebrenging der Zijnen (Jeremia 31 : 9a)
7. Gods ontferming over Zijn volk (Ezechiël 16 : 62 – 63)
8. Het gezicht van Ezechiël (Ezechiël 37 : 9)
9. Jezus spreekt over ‘nog andere schapen’ (Johannes 10 : 16)
10. De vrucht van de Wijnstok Christus (Johannes 15 : 2b)
11. Het Lam ten brandoffer (Johannes 19 : 17 (Lijdenstijd))
12. Een bevoorrechte bedelaar (Handelingen 3 : 6 – 8)

Auteur: Honkoop, Ds. A.F.
ISBN: 9789055517275
Uitgever: Gebr. Koster - Barneveld 2013

Uitverkocht