Het bloeiende brandhout

4.00

Gebonden, 112 blz.
Het bloeiende brandhout van Bram van Dishoek is een verhaal uit de tijd van de Hervorming in de Nederlanden.
In boeiende verhaal vorm vertelt de schrijver ons van Maria van Beckum, die martelares werd om haar geloof in Christus. Zij leefde in de eerste jaren der Reformatie, toen alom het licht des Woords in de harten ging schijnen. Het is een zeer leesbaar boek geworden, waarvoor de gegevens uit oude geschriften werden geput.
Wanneer wij de geschiedenis lezen en vooral Maria’s verantwoording tegenover de sluwe Jezuiet van Kempen, worden wij telkens getroffen door haar Bijbelvastheid. Zij verdedigt zich niet met eigen woorden, maar met Gods Woord. Dat wekt meest de woede der inquisiteurs. Daarom vind ik een opwekking in dit mooi uitgegeven boek: Wie Mij belijden zal, die zal Ik belijden voor Mijn Vader, die in de heme­len is. (De Waarheidsvriend, 3 februari 1955)

Auteur: Dishoek, Bram van
Uitgever: Mbuma Zending, 1992

1 op voorraad