J. van Lodensteyns Uytspanningen, Behelzende eenige Stigtelyke Liederen en andere Gedigten, Verdeeld in Vier Deelen. (elk deel met titelpagina). Eerste deel: Behelzende eenige Bybel-stoff of Bedenkingen over, en Uytbreydingen van eenige Plaatzen der H. Schriftuure of Psalmen. Tweede deel: Behelzende eenige Aandagten over byzondere Geestelyke Stoffen. Derde deel: Behelzende eenige Stigtelyke Invallen op verscheydene Voorvallen. Vierde deel: Behelznde eenige Boet-Digten. Aanhangsel van eenige Gezangen die in de ordre overgeslagen waaren. Den Veertiende Druk merkelijk verbeterd en op een zoet-vloeyende Maat-zang gebragt ende met Voysen vermeerderd. Als mede tot gemak der Zang-meesteren hier by gevoegt een onderregting, tot gebruyk der geener die de op-gemelde Liederen, op de Instrumente willen leeren Speelen.

40.00

Opnieuw gebonden in half-leren band, 8o; (24, met front-spice van Jacob Hulk), 464, (16) blz. (+ toegiften op blz. 14, 56, 274 en 462) SGT L 443.

1 op voorraad

SKU: 4407 Categorie:

Beschrijving

Opnieuw gebonden in half-leren band, 8o; (24, met front-spice van Jacob Hulk), 464, (16) blz. (+ toegiften op blz. 14, 56, 274 en 462) SGT L 443.

Lodensteyn, J. van
Johannes Kannewet – Amsterdam 1760

Additional Information