Keurstoffen of verzameling van vijftig uitmuntende predikatiën, waaronder eenige zeer gewichtige praktikale stoffen (…) En eindelijk een opmerkelijke dankpredikatie over Jer. 25:3 (…)

17.50

Gebonden, 670 blz. (band aan voor- en achterzijde wat vlekkerig)
1. Zacharia 1 : 3a – Biddag
2. Zacharia 1 : 3b – Tijdens een kermis
3. Spreuken 1 : 24 – 27 – Op het eindigen van een jaar
4. Spreuken 1 : 28 – Op het begin des jaars
5. Jeremia 7 : 16 – Op de eerste rustdag na de biddag
6. Jeremia 7 : 16 – Op de tweede rustdag na de biddag
7. Jeremia 25 : 3 – Gepredikt op 23 Januari 1718, zijnde het drieëntwintigste jaar des Schrijvers dienst in de gemeente te Middelburg
8. Jesaja 55 : 6a – Op het Avondmaal
9. Jesaja 55 : 6b – Op een dankzegging na het Avondmaal
10. Romeinen 10 : 1 – Op de eerste rustdag na Nieuwjaar
11. Psalm 143 : 2a – Op de tweede rustdag na Nieuwjaar
12. Psalm 143 : 2b
13. Jeremia 55 : 7a – Op een dankzegging na het Avondmaal
15. Jesaja 55 : 7b
16. Jesaja 55 : 7c
17. Handelingen 15 : 26 – Op een dankzegging na het Avondmaal
18. Openbaring 1 : 7 – Op het eerste Avondmaal in het nieuwe jaar. Job 36 : 23 – Gepredikt na een zware ziekte van de Schrijver, en het overlijden van zijn neef, Ds. Marinus Smytegelt, Predikant te Borssele
19. Psalm 89 : 49 – Over de zekerheid van de dood
20. Genesis 27 : 2 – Op de onzekerheid van de dag des doods
21. Prediker 11 : 3b – Op het tweeërlei uiteinde, en zijn onherroepelijkheid
22. 1 Timotheüs 1 : 16 – Op het Avondmaal
23. Jesaja 55 : 13a
24. Jesaja 55 : 13b
25. Lukas 23 : 39 – 41
26. Lukas 23 : 42
27. Lukas 23 : 43
28. 1 Petrus 1 : 17
29. Jesaja 64 : 5a
30. Jesaja 64 : 5b
31. Jesaja 64 : 5c
32. Jesaja 64 : 6
33. Psalm 50 : 7c
34. Psalm 87 : 5
35. Genesis 17 : 1 – Op een dankzegging na het Avondmaal
36. Psalm 119 : 120 – Op een biddag
37. Psalm 104 : 3c – Op een verschrikkelijke stormwind
38. 2 Kronieken 30 : 8b – Op het Avondmaal
39. Johannes 6 : 37a – Op een dankzegging na het Avondmaal
40. Johannes 6 : 37b
41. 1 Johannes 1 : 9 – Op een voorbereiding voor het Avondmaal
42. Hebreeën 11 : 10 – Op het Nieuwjaar
43. Mattheüs 3 : 9
44. Johannes 15 : 1
45. Johannes 15 : 2a
46. Johannes 15 : 2b
47. Lukas 12 : 16 – 21 – Tijdens een kermis
48. Mattheus 6 : 19 – Tijdens de kermis
49. Mattheus 6 : 20 – Tijdens de kermis
50. Mattheus 6 : 21

Auteur: Smytegelt, Bernardus
Uitgever: W.M. den Hertog - Utrecht z.j.

1 op voorraad

Categorie: