Leerredenen over eenige gewigtige leerstukken van den christelijken godsdienst; dienende tot eene proeve van eene bijbelsche behandeling der catechismusstoffen. Eerste drietal. Zond. VII, XXIII en XXV. / Tweede drietal. Zond. II, III en XV. / Derde drietal. Zond. IV, VIII en XIII / waar agter twee aanhangzels over de daar bij in aanmerking komende plaatzen des O. T., nevens eene leerrede over Openb. XXII: 13. / Vierde drietal. Zondag XXVI, XXVII en XXVIII / nevens een aanhangzel over de 81. vrage, en eene leerrede over 1 Tim. VI: 12.

35.00

Kartonnen band, (18), 147 / (8), 141 / (8), 214, (1) / (8), 174 blz.
(mist van het 1e drietal de titelpagina en het voorbericht en mist van het 4e drietal vanaf blz. 77 tot het einde (loopt t/m het einde van Zondag 27; tevens zit de titelpagina van dit drietal voor het 1e drietal).
Deze predikant was de zoon van de meer bekende oefenaar H. van Lis en was Predikant te Stad a/h Haringvliet, Burgh, Wolfaartsdijk, Tholen en Middelburg.

Auteur: Lis, P.H. van
Uitgever: W. van IJzerworst - Utrecht 1797-1801

1 op voorraad