Maak mij levend naar Uw Woord. Deel 1 en 2.

17.50

Gebonden, 252 / 256 blz. (in een enkele preek wat potloodstrepen en enkele kruisjes met balpen)
Deel 1:
1. Bartimeus, de roepende blinde (Markus 10 : 46 – 50)
2. Bartimeus door Jezus ziende geworden (Markus 10 : 51, 52)
3. De Farizeeër en de tollenaar (Lukas 18 : 9 – 14a)
4. Israël en Amalek (Exodus 17 : 8 – 16)
5. Het zaligmakende geloof (Markus 9 : 24b)
6. De ondertrouw van de Heere Jezus met Zijn volk (Hosea 2 : 18, 19)
7. De roepstem van Jezus tot heilzoekende zondaars (Johannes 7 : 37, 38)
8. De Wijzen uit het Oosten (Mattheus 2 : 1 – 11)
9. Het gedurig gebed van de gelovige (Hooglied 1 : 4a)
10.De zalving van de Heere Jezus ten dode door Maria (Mattheus 26 : 6 – 13)
11.De klacht en de begeerte der gelovigen (Psalm 119 : 25)
12.Het lijden en sterven van de Heere Jezus een offerande (Hebreeën 10 : 14)

Deel 2:
1. Het heerlijk voorrecht van hen, die God liefhebben (Romeinen 8 : 28)
2. De waarachtige bekering van de zondaar (2 Kronieken 33 : 13b)
3. Sterkte in God (1 Samuel 30 : 6b)
4. Het volgen van Jezus in eigen kracht (Lukas 9 : 57, 58)
5. De volgeling van Jezus geroepen (Lukas 9 : 59, 60)
6. De volgeling van Jezus gewaarschuwd (Lukas 9 : 61, 62)
7. Tot Jezus te komen, moet de zondaar gegeven worden van God de Vader (Johannes 6 : 65)
8. De Heere begint en voleindigt Zijn goed werk in ons (Filippenzen 1 : 6)
9. Verootmoediging die de zondaar groot maakt (2 Samuël 22 : 36b)
10.De voorbereiding voor de wedergeboorte (Johannes 4 : 4 – 14)
11.De wedergeboorte (Johannes 4 : 16 – 26)
12.De uitwerking van de wedergeboorte (Johannes 4 : 27 – 30)

Auteur: Cloux, Ds. A.P.A. du
Uitgever: Gebr. Koster - Barneveld 1997

1 op voorraad

Categorieën: ,