Preken van Ds. Middel, Ledeboer, Hellenbroek e.a.

17.50

Gebonden, 20 / 26 / 19 / 12 / 7 / 16 / 11 / 24 / 24 / 19 / 15 blz. (naam opschutblad doorgehaald met zwarte stift)
– De vrome strik tot verderf van duizenden. Leerrede over Lucas17 : 17-19 door Ds. H.H. Middel.
– Op het vlakke des velds. Leerrede over Ezech. 16 : 6-8 door Ds. H.H. Middel.
– Met Simson in Delila’s schoot door Ds. L.G.C. Ledeboer.
– Niet uit den bloede. Bunyans laatste preek over Johannes 1 : 13.
– Christus, de enige Toevlucht in bange tijden door R.M. M’Cheyne. Predikatie over Jesaja 26 : 20.
– Als een bloem des velds. Leerrede over Job 14 : 1 en 2 door R.M. M’Cheyne.
– Waarschuwing van de hemel aan alle zondaren op aarde. Eigen lijkpredikatie door Mr. Chambertain.
– Simsons raadsel, opgelost in het plaatsbekledend, verzoenend lijden en sterven van Jezus. Leerrede over Richteren 14: 12-14a door Dr. F.W. Krummacher.
– Issaschar, een gebeende ezel. Leerrede over Genesis 49:14-15 door Dr. F.W. Krummacher.
– Wat is u gij hardslapende? Biddagpredikatie over Jona 1 : 6 door Abr. Hellenbroek.
– Verlaat de slechtigheden en leeft. Predikatie over Spreuken 9 : 6 als voorbereiding op het H.A. door Abr. Hellenbroek.
– Zelfonderzoek door Spurgeon. Predikatie over 2 Cor. 13 : 5 opgenomen en zo getrouw mogelijk medegedeeld door P. Los te Rotterdam.

Auteur: Middel, Ds. H.H. / Ledeboer, L.G.C. / Bunyan, Joh. / M'Cheyne, R.M. / Chambertain, Mr. / Krummacher, Dr. F.W. / Hellenbroek, A. / Spurgeon (Los, P.)
Uitgever: J.P. van den Tol Jz. - Dordrecht z.j.

1 op voorraad

Categorieën: ,