‘t Geestelyck roer van ‘t Coopmans Schip, dat is: Trouwbericht, hoe dat een Coopman, en Coopvaerder, hem selven dragen moet in syne handelinge, in Pays, ende in Oorloge, voor God, ende de Menschen, te Water ende te Lande, insonderheydt onder de Heydenen in Oost ende West-Indien: ter eeren Gods, stichtinge syner Gemeynten ende saligheyt syner zielen: mitsgaders tot het tijtlick welvaren van het Vaderlandt ende syne Familie, door G. Udemans. Den 2en druck, verbetert ende vermeerdert by den Autheur. WAARBIJ: Godefridus Cornelisz. Udemans en zijn ‘t Geestelijck Roer van ‘t Coopmans Schip door A. Vergunst

35.00

Fotomechanische heruitgave J.P. v.d. Tol – Dordrecht 1965. Gebonden, 4o. (24), 370 (x2), (57) blz.

Auteur: Udemans, Godefridus Cornelius
Uitgever: Francois Boels - Dordrecht 1640

1 op voorraad