Theologia Practica, dat is: Alle de Theologische Wercken, van den Hoogh-geleerden Mr. Christophorus Love, (…) Vervattende een grondige Verklaringe van veele uytnemende plaetsen der H. Schrifture, bondige beantwoordinge, van ontallijck veele gevallen der Conscientie, en stichtige Geschiedenissen; alles op een seer uytnemende wijse tot de practijke der Godtsaligheydt gebracht, en dese Eeuwe toe-gepast; en door verscheyde Oversetters, uyt de Engelsche in de Nederduytsche Tale gebracht. Desen vierden Druck grootelijcks verbeetert en van veele Druckfouten gesuyvert: als mede voorsien met een bequaem Register, zijnde nu alles Compleet.

95.00

Opn. gebonden in geheel lederen band met ribbels en titelschildje, folio; (4), 826, (10) blz. Faty L1110. Het portret is op gelijke grote van het boekblok afgesneden en voor de titelpagina geplaatst.

Auteur: Love, Mr. Christophorus
Uitgever: Wed. van Jan Hendricksz. Boom - Amsterdam 1669

1 op voorraad