Twaalftal Leerredenen. Zogenaamde Vrije Stoffen.

5.00

Gebonden, 197 blz.
1. Bartímeus, de roepende blinde (Markus 10 : 46 – 50)
2. Bartímeus, door Jezus ziende geworden (Markus 10 : 51, 52)
3. De Farizeër en de Tollenaar (Lukas 18 : 9 – 14a)
4. Israël en Amalek (Exodus 17 : 8 – 16)
5. Het zaligmakende geloof (Markus 9 : 24b)
6. De ondertrouw van den Heere Jezus met Zijn volk (Hosea 2 : 18 – 19)
7. De roepstem van Jezus tot heilzoekende zondaars (Johannes 7 : 37 – 38)
8. De wijzen uit het Oosten (Mattheüs 2 : 1 – 11)
9. Het gedurig gebed van den geloovige (Hooglied 1 : 4a)
10. De zalving van den Heere Jezus ten doode door Maria (Mattheüs 26 : 6 – 13)
11. De klacht en de begeert der geloovigen (Psalm 119 : 25)
12. Het lijden en sterven van den Heere Jezus eene offerande (Hebreeën 10 : 14)

Auteur: Cloux, Ds. A.P.A. du
Uitgever: J.J. Groen & Zoon - Leiden

1 op voorraad

Categorie: