Twee boeken over de Geboorte, En Verhandelinge over de Besnydenis van Jesus Christus. Uit Joodze, Romeinze, en andere Oudheden, Vertaalt door Fred. Wilh. Westhovius, Dienaar des Goddelyken Woords, Rector te Gorinchem.

125.00

Opn. gebonden, halfperkament, 4o; Met titelprent, (16), 599, (1), (32) / (8), 28, (8) blz. SGT B890 / 892.

Auteur: Bynëus, Antonius
Uitgever: Johannes Kitto - 's Gravenhage 1710-1707

1 op voorraad