Veertien feeststoffen (…) afgeluisterd en opgeteekend door C. Lagendijk te Delfshaven. Thans vermeerderd met eenige mededeelingen, omtrent het leven, bekeering en roeping Gods tot het Predikambt (…) Met portret.

12.50

Gebonden, 268 blz. (Facsimile-uitgaaf)
Vermeerderd met enige mededelingen, omtrent het leven, bekering en roeping Gods tot het predikambt, door hemzelve beschreven, alsmede van zijn arbeid, ziekte sterven en begrafenis, door enige vrienden opgetekend.
Met portret.
Leerredenen over Openbaring 1, 2 en 12, 2 Timotheüs 2, Efeze 4, Filippenzen 2, Handelingen 2, Jesaja 42, 44 en 52, Maleachie 3, Micha 5, Job 31, Exodus 12

Auteur: Leeuwen Pzn., Jac. van
Uitgever: Z.p. z.j.

1 op voorraad

SKU: 13015 Categorie: