Verwacht, gekomen, beleden. Tien preken.

14.90

Gebonden, 159 blz. NIEUW!
1. Een zoekende bruid (Hooglied 1 : 7 – 8)
2. Die Man (Jesaja 32 : 2 (Advent))
3. Het gevoelen, hetwelk in Christus Jezus was (Filippenzen 2 : 5 – 7 (Kerst))
4. Een sprake Gods (Daniël 5 : 25 (Oudejaarsavond))
5. Mozes en Christus (Johannes 1 : 17 (Na nieuwjaar))
6. Simon van Cyréne, als drager van het kruis (Markus 15 : 21 (Goede Vrijdag))
7. Een viervoudig getuigenis van de opgestane Levensvorst (Openbaring 1 : 17b – 18)
8. De afscheidsbelofte van de Heere Jezus aan Zijn discipelen (Johannes 14 : 18 – 20 (Weeszondag))
9. De levendmakende Geest (Jesaja 44 : 3 – 4 (Pinksteren))
10. Jezus’ ware verwanten (Mattheüs 12 : 46 – 50)

Auteur: Melis, Ds. P.
ISBN: 9789055517015
Uitgever: Gebr. Koster - Barneveld 2013