Verzameling van leerredenen, waar in vertoont wordt uit verscheide texten De Afgezakte Kranke en kwynende staat der Geloovigen, voornamentlyk in dezen Tydt, tot Overtuiginge en Beschaminge over hunne Ongestalte. Vervolgens De Geloovige, daar over met Smerte aangedaan, en Begerig na Herstellinge, in welke hunne innige begeertens voorgestelt, en de Zwarigheden, die zy ontmoeten en hen dikwerf Onvrymoedig maken, geoppert en opgelost worden. Eyndelyk Hunne Herstellinge, en de Werkzaamheit hunner Ziele als Herstelde, en in hun voorig Element gebragte. Verklaart en Toegepast door Alexander Comrie. Eerste en tweede stuk. Tweede druk. Johannes Hasebroek – Leiden / Nicolaas Byl – Amsterdam 1750/1751. SGT C185. (8), 225, (3), (30, 190, (2) blz. Waarbij: Het ABC des geloofs, of Verhandeling van de Benamingen des Saligmakenden geloofs volgens de Letteren van het Alphabeth, … Sevende druk. Johannes Hasebroek – Leiden 1754. (deze druk niet in de SGT). (14), 171, (1) blz. Waarbij: Godt verzoend, De Wet in haren tweederlyen eisch verheerlykt en van haren Vloek Ontwapent, De Dood en die het geweld des Doods hadde, te niete gedaan in en door den Dood van Christus ons Paascha, zich zelf door den eeuwigen Geest Gode als eene Offerhande van eene welriekenden Reuk, vrywillig Opofferende, om aan de Goddelyke Gerechtigheit te voldoen en de verbeurde Erffenis der in Hem Uitverkorenen derwyze te verwerven, dat zy dezelve, ter bekwamer tyd, dadelyk en personeel, deelachtig gemaakt worden. Vertoont in Vier Uitmuntende Leerredenen, door Stephen Charnock, B.D. uit het Engelsch Vertaald, door Jan Ross. En met eene korte Historische Voorrede, ter onderrichting aan de Nederlandsche Hervormde Lezers, wegens de uit het Engelsch vertaalde Godgeleerde Werken, Voorzien oor Alexander Comrie; Scoto-Brittann. A.L.M. Philosoph. Doctor en Predikant te Woubrugge. Jacobus Haffman – Amsteldam 1757. (10), 292 blz. FATY I 660.

125.00

Comrie, A. / Charnock, St.
Gebonden in oude half-leren band met rugtitel, 4o. (het eerste deel van het eerste werk op verschillende blz. oude vochtvlekken).

1 op voorraad

SKU: 5091 Categorieën: ,

Beschrijving

Additional Information