Volkomen uitkomst. Levensbeschrijving en tien preken van Ds. H.A. Minderman.

20.00

Gebonden, 278 blz.
Als kind kwam Hendrik Albertus Minderman (1856-1933) regelmatig aan het hof van koning Willem III. Zijn vader was daar lakei. Toch zou hij niet bij deze koning in dienst komen; de Koning van de Kerk wilde hem gebruiken in Zijn wijngaard.
In de Christelijke Gereformeerde Kerk van Gouda werd Minderman achtereenvolgens diaken, ouderling, lerend ouderling en predikant. Daarna diende hij de gemeente van Rotterdam. Door een beroep aan te nemen naar Grand Rapids kwam ds. Minderman terecht in de Gereformeerde Gemeenten. Hij stond vervolgens in Dirksland en Lisse.
Ds. Minderman was een markante persoonlijkheid. In zijn laatste gemeente werd hij blind en vervolgens ernstig ziek. Maar hij kreeg op zijn sterfbed ook een gezicht op de heerlijkheid, die God hem had bereid. Daarop ziende, werd bij zijn begrafenis Psalm 68 : 10 gezongen: Hij kan en wil, en zal in nood, zelfs bij het naad’ren van de dood, volkomen uitkomst geven.
Naast een uitvoerige levensschets, geschreven door J.M.D. de Heer, bevat deze uitgave een tiental, nooit eerder uitgegeven preken. Het boek is voorzien van veel foto’s.
– Het door God gekende volk (Predikatie over Exodus 2 : 24, 25)
– Gods troostvolle leiding ingewacht in het nieuw ingetreden jaar (Nieuwjaarspredikatie over Psalm 48 : 5a)
– De hut Gods of des dichters troostvolle geloofsbetuiging (Predikatie over Psalm 61 : 5)
– De meest gelukkige vondst (Predikatie over Spreuken 8 : 35)
– Het geestelijk huwelijk tussen Christus en Zijn bruidskerk (Predikatie over Jesaja 54 : 5a)
– Een roemvol getuigenis van Gods goedheid en hulp (Predikatie over Nahum 1 : 7)
– Een zeer gewichtige vermaning (Predikatie over Lukas 6 : 37b)
– Christus, de barmhartige en getrouwe Hogepriester van Zijn volk (Predikatie over Hebreeën 2 : 16 – 18)
– De alle vrees verbannende liefde (Predikatie over 1 Johannes 4 : 18)

Auteur: Minderman, Ds. H.A.
ISBN: 9789033114175
Uitgever: Den Hertog - Houten 1999

1 op voorraad