Zijn lof ontvouwen. Tien preken.

20.00

Gebonden, 181 blz.
1. Davids geloofstaal (1 Samuel 17 : 47b)
2. Davids beweldadiging aan Mefiboseth (Voorbereidingspredikatie H.A. over 2 Samuel 9 : 7)
3. Het gebed van Jabez (Biddagspredikatie 1 Kronieken 4 : 10)
4. De sprake van Christus tot Zijn Kerk (Voorbereidingspredikatie H.A. Hooglied 2 : 14)
5. Daniel biddende te Babel (Daniel 6 : 11)
6. De Doorbreker (Adventspredikatie Micha 2 : 13)
7. Christus’ onderwijs omtrent de toekomst van de Zoon des mensen (Tijdwoord Mattheus 24 : 37-39)
8. De twaalfarige Jezus in Zijn gehoorzaamheid (Lukas 2 : 49b)
9. Een door Filippus aan de Moorman gestelde vraag omtrent Gods Woord (Handelingen 8 ; 30b)
10. Paulus voor de poorten der eeuwigheid (2 Timotheus 4 : 6-8)

Auteur: Koster, Ds. J.
ISBN: 9789055513642
Uitgever: Gebr. Koster - Barneveld 2005

1 op voorraad

Categorieën: ,