9789033102806

grid-view list-view
 • Bundel van Praktikale verhandelingen over eenige Schriftuurteksten. Met een voorwoord van Ds. Chr. v.d. Poel. Deel 2.

  15.00 Auteur: Avinck, Theodorus
  Uitgever: Den Hertog's Uitgeverij - Utrecht 1980

  Gebonden, 270 blz.
  1. Een Christen door het geloof werkzaam in al zijn ontmoetingen (Galaten 2 : 20b)
  2. De natuur van het zaligmakend geloof, waardoor een Christen leeft (Galaten 2 : 20c)
  3. Het gelovig beschouwen van Jezus’ gewillige overgave (Galaten 2 : 20d)
  4. Christus’ liefdadige handelswijze omtrent ellendige zondaren (Openbaring 2 : 20a)
  5. De heugelijke en heilrijke intrede van Christus in het hart van zondaren (Openbaring 3 : 20b)
  6. Het geestelijk en alleraangenaamst onthaal der ziel, door Christus (Openbaring 3 : 20c)
  7. Het leven in Gods heugelijke nabijheid (Psalm 73 : 23)
  8. Gods goedertieren en getrouwe leiding van Zijn volk (Psalm 73 : 24)
  9. De vertrouwende verwachting der heerlijkheid voor Gods gunstgenoten (Psalm 73 : 24b)
  10.God, het hoogste Goed boven alle schepselen voor Zijn liefhebbers (Psalm 73 : 25)
  11.God, het berustend en onverliesbaar Deel van Zijn volk in de hoogste nood (Psalm 73 : 26)
  12.De geestelijke komst en openbaring van Christus tot en aan Zijn liefhebbers (Johannes 14 : 21b)

  In winkelmand