Verkoopvoorwaarden:

Verkoopvoorwaarden:

 • Alle boeken zijn compleet en tenminste in goede staat tenzij anders aangegeven.
 • Kleine gebreken, zoals een naam of stempel op het schut- of titelblad, alsook lichte beschadigingen of een geringe hoeveelheid potloodstrepen die normaal zijn voor gebruikte boeken, zijn niet altijd vermeld.
 • Prijzen zijn netto, in euro`s en inclusief BTW.
 • Verzendkosten en eventuele bankkosten worden doorberekend aan de koper.
 • U ontvangt u vooraf per e-mail een opgave van het totaalbedrag.
 • Betaling is mogelijk per bank, kontant of Pay Pal.
 • Geleverde boeken blijven eigendom van de verkoper totdat volledige betaling van het factuurbedrag heeft plaatsgevonden.
 • Het verzenden van boeken geschiedt voor risico van de verkoper.
 • In overleg met de klant zorgt de verkoper voor verzekerde en/of aangetekende verzending; de kosten hiervan worden aan de koper doorberekend.
 • Bij bestellingen boven de 50,- EUR (binnen Nederland)  nemen wij de verzendkosten voor onze rekening.
 • Elke aankoop kan binnen veertien dagen na ontvangst zonder opgaaf van reden aan de verkoper worden geretourneerd (liefst na voorafgaande kennisgeving), waarna het aankoopbedrag zonder de verzendkosten wordt gerestitueerd.
 • Is de retourzending een gevolg van onvolledige beschrijving, dan wordt het aankoopbedrag inclusief verzendkosten en retourporto gerestitueerd. Teruggezonden boeken dienen de verkoper te bereiken in dezelfde staat als waarin ze de koper werden toegezonden. Retourzending is voor risico van de afzender c.q. koper.
 • Creditcards: No creditcards