9789075236408

grid-view list-view
 • Het veelbewogen leven van Isaac Levinsohn en Abraham Eschel

  5.00 Auteur: Levinsohn, Isaac / Eschel, Abraham
  Uitgever: Van der Meijden - Kesteren 2007

  Gebonden, 176 blz.
  Een nieuwe uitgave van Het veelbewogen leven van Isaac Levinsohn en Abraham Eschel, overgezet in de huidige spelling door J.A. Bunt.
  Isaac Levinsohn de Russisch Poolse Jood, een blinde zwerveling uit Israëls geslacht op wonderlijke wijze verlost en terechtgebracht door Hem Wiens Naam ‘Wonderlijk’ is, door hemzelf beschreven, uit het Engels vertaald en van aantekeningen voorzien door F. Lion Cachet.
  Isaac Levinsohn hield zeer veel van zijn ouders, familie en vrienden in Rusland, en zij allen van hem. Dit blijkt wel als hij van zijn afscheid schrijvende, waarbij ongeveer honderd mensen tegenwoordig waren, zegt: “Toen ik mijn moeder groette, schreide ik zó bitter, dat ik bijna niet zien kon. Ik dacht aan de tedere liefde mijner moeder, en dat ik misschien nimmer in deze wereld iemand zou ontmoeten die mij zo lief zou hebben. Al mijn vrienden weenden. Toen ik mijn geliefde vader vaarwel zei, kuste ik hem.”
  Toch vond hij in Rusland geen rust voor zijn arme ziel, terwijl hij onder zijn zonden gebukt ging, en als 16-jarige jongen reisde hij af via Polen, Duitsland en Nederland naar Engeland. Na een zware tocht vol van gevaren, ontberingen, berovingen en zelfs gevangenschap, trekkend door bossen en velden, kwam hij eindelijk te Londen aan. In Londen bracht de Heere hem onder het gehoor van ds. Stern, zendeling onder de Joden, welke zijn vader in Christus mocht worden, om hem tot Christus te leiden, en door en in Hem tot de eeuwige rust. Hij huwde op 22-jarige leeftijd en was toen reeds predikant te Londen.
  Gods wonderlijke leidingen met Abraham Eschel door ds. P. Los (1815-1880), in leven predikant te Leiden.
  Abraham Eschel wilde toen hij nog een jongeling was, eenmaal Jeruzalem zien. Doch het liep anders. Op zijn reis daarheen viel hij in gevangenschap onder Tartaren, Turken en Joden. Na veel ontberingen en ongekende wreedheden te hebben ervaren, keerde hij naar Europa terug; hervatte zijn studiën en werd een geleerde rabbijn.
  Bij een afschuwelijke roofoverval in de woning van de hof-Jood Wallich, waar hij als gast vertoefde om enige rust te genieten na zijn intensieve studie tot rabbi, werd hij daar bijna dodelijk gewond achtergelaten, badend in zijn bloed. Gods voorzienigheid had echter nog niet tot zijn dood besloten. Langs deze weg kwam hij, via de hofapotheker, waarheen hij ter genezing van zijn wonden was gebracht, in aanraking met diens vriend, ds. Reinhardt, en via hem mocht hij de gekomen Messias voor Jood en heiden leren kennen, omhelzen en …. van Hem getuigen als predikant, na eerst door ds. Reinhardt te zijn gedoopt als christen.

  In winkelmand