Algemeen Leerredenkundig Woordenboek; Of Ryke Voorraat tot de Geestelyke en Wereldtlyke Welsprekenheit; In zich Behelzende Een kort Ontwerp der zaken, de nodige Bewys- en Beweegredenen, de uitgelezenste Gelykenissen, voortreffelyke Historien, gepaste Voorbeelden, heerlyke Zinnebeelden, en gedenkwaardige Getuigenissen, niet alleen van Oude, Latere en hedendaagsche Kerkleraren, maar ook van Heidensche en andere Ongewyde Schryveren, van welke zich een Predikant en Redenaar, in ’t bewerken ener Stichtelyke Predikaatsie of andere wel geschikte Redenvoerige bedienen kan. Nevens ene Voorreden van den Here Johan Georg Walchius (…) Volgens den tweden, merkelyk vermeerderden en verbeterden Druk. Uit het Hoogduitsch vertaalt, door Boudewyn ter Braak. Eerste en Twede stuk.

150.00

Destijds opn. gebonden in eenvoudige linnen banden, 4o; (44), 763, (1) / (16), 1003 blz.
Standaardwerk uit de 18e eeuw; vooral op het gebied van de uitleg van Bijbels begrippen, zoals bijvoorbeeld: Barmhartigheid, liefde, rechtvaardigheid enz. Deze begrippen worden vaak ook geestelijk verklaard op grond van de Schrift. Mooie aanvulling op het Bijbels woordenboek van Staringh.
(deel 1 vanaf blz. 746 tot het einde in de onderste hoek wat tekstverlies)

Auteur: Stockius, Christiaan
Uitgever: Adriaan Wor en de erve G. onder de Linden - Amsteldam 1738-1743

1 op voorraad