Alle de werken van Flavius Josephus, behelzende twintigh boeken van de joodsche oudheden, het verhaal van zyn eigen leven, de historie van de oorlogen der Jooden tegen de Romeinen, de twee boeken tegen Apion, en zyne beschryvinge van de marteldoodt der Machabeen. Waabry komt het gezantschap van Philo aan den Keizer Kaligula. Nógh zyn daarby gevoegt de vyf boeken van Egesippus, van de Joodsche oorlogen, en de verwoestinge van Jerusalem

90.00

Gebonden, folio; 782, 113, (79) blz. Facsimile. Dit werk is een herdruk in facsimile van de oorspronkelijke uitgaaf van 1722 bij Johannes Oosterwijk te Amsterdam. Opnieuw uitgegeven in 1975 door de Banier Utrecht.

Auteur: Josephus, Flavius
Uitgever: Johannes Oosterwijk - Amsterdam 1722 / De Banier - Utrecht 1975

1 op voorraad

Categorie: