Alzo hebt Gij Uw Volk geleid. Meditaties.

5.00

Gebonden, 172 blz.
1, Israëls erfenis ligt over de Jordaan – Deuteronomium 2 : 29b
2. Veilig onder Gods hoede – Psalm 27 : 5a
3. Der heiligen troost in bange tijden – Psalm 84 : 12a
4. Genade en eer – Psalm 84 : 12b
5. ’s Heeren beminden bevrijd – Psalm 108 : 7a
6. Gerichten en vertroosting – Psalm 119 : 52
7. De schat der oprechten – Spreuken 2 : 7
8. Een weggelegde schat – Spreuken 2 : 7
9. Het schild des oprechten – Spreuken 2 : 7
10. Geestelijke weldaden toegezegd – Jesaja 44 : 3
11. Loslating van gevangenen – Jesaja 51 : 14a
12. Eerste zaligspreking – Mattheüs 5 : 3
13. Bruidegom, bruid en vriend des bruidegoms – Johannes 3 : 29
14. Verlangen, zien en blijde wezen – Johannes 8 : 56
15. Jezus liefhebben – Johannes 21 : 16a
16. Verlangen naar de dag – Handelingen 27 : 29b
17. Christus tot verzoening voorgesteld – Romeinen 3 : 25a
18. Lijden en heerlijkheid – Romeinen 8 : 18
19. Tweeledig zuchten – Romeinen 8 : 23
20. In en achter de verdrukking – 2 Korinthe 4 : 17
21. Opwekking met Christus – Kolossenzen 3 : 1
22. Eertijds en nu – Filémon: 11
23. Nauwelijks zalig – 1 Petrus 4 : 18
24. Een verbazingwekkend toneel – Job 21 : 5a
25. Hemelvaart – Hooglied 3 : 11
26. Bochim – Richteren 2 : 5

Auteur: Hofman, Ds. M.
Uitgever: De Bruin - Geldermalsen 1978

1 op voorraad