Bundel van Praktikale verhandelingen over eenige Schriftuurteksten. Met een voorwoord van Ds. Chr. v.d. Poel.

45.00

Gebonden, 277 / 270 blz.
Deel 1:
1. De algemene, onbepaalde, uitwendige roeping, de enige grond van geloofsvrijmoedigheid )Jesaja 45 : 22)
2. De krachtdadige, onwederstandelijke, inwendige roeping, noodzakelijk, zal een zondaar tot Christus kunnen komen (Johannes 5 : 65)
3. De aard en natuur der rechte Evangelische verootmoediging (Jeremia 2 : 31b)
4. De noodzakelijkheid der Evangelische verootmoediging (Jeremia 2 : 31b)
5. Het heilzaam vruchtgevolg van Christus’ nodiging (Jesaja 45 : 24)
6. Het geloof van de aartsvader Abraham als voorbeeld tot navolging (Romeinen 4 : 20)
7. Het Godonterende en zielsverderfelijke van het ongeloof (Romeinen 4 : 20)
8. Het Godverheerlijkende en voordelige van het sterke geloof boven het zwakke (Romeinen 4 : 20)
9. De nedergebogen christen zich oprichtende door het geloof (Psalm 42 : 12)
10.Het gelovig gezicht van Gods heerlijkheid aan het Heilig Avondmaal (Johannes 11 : 40)

Deel 2:
1. Een Christen door het geloof werkzaam in al zijn ontmoetingen (Galaten 2 : 20b)
2. De natuur van het zaligmakend geloof, waardoor een Christen leeft (Galaten 2 : 20c)
3. Het gelovig beschouwen van Jezus’ gewillige overgave (Galaten 2 : 20d)
4. Christus’ liefdadige handelswijze omtrent ellendige zondaren (Openbaring 2 : 20a)
5. De heugelijke en heilrijke intrede van Christus in het hart van zondaren (Openbaring 3 : 20b)
6. Het geestelijk en alleraangenaamst onthaal der ziel, door Christus (Openbaring 3 : 20c)
7. Het leven in Gods heugelijke nabijheid (Psalm 73 : 23)
8. Gods goedertieren en getrouwe leiding van Zijn volk (Psalm 73 : 24)
9. De vertrouwende verwachting der heerlijkheid voor Gods gunstgenoten (Psalm 73 : 24b)
10.God, het hoogste Goed boven alle schepselen voor Zijn liefhebbers (Psalm 73 : 25)
11.God, het berustend en onverliesbaar Deel van Zijn volk in de hoogste nood (Psalm 73 : 26)
12.De geestelijke komst en openbaring van Christus tot en aan Zijn liefhebbers (Johannes 14 : 21b)

Auteur: Avinck, Theodorus
ISBN: 9789033102783
Uitgever: De Bruin - Geldermalsen 1979 / Den Hertog's Uitgeverij - Utrecht 1980

1 op voorraad

Categorie: