Christus de enige Toevlucht voor Zijn kerk. Zevental preken.

10.00

Gebonden, 129 blz.
1. Gods wonderlijke leiding van Zijn volk (Exodus 13)
2. De toevlucht der ellendigen (Psalm 34)
3. Obadja, de hofmeester van Achab (1 Koningen 18)
4. De vastigheid van Gods gemeente (Mattheüs 16)
5. Het sterven van Christus aan het kruis (Lukas 23)
6. De heerlijke boodschap van Christus’ opstanding (Marcus 16)
7. De aanschouwing van de opgestane Christus (Lukas 24:13-35)

Auteur: Hoogerland, Ds. A.
Uitgever: Kleppe - Scherpenisse 1976

1 op voorraad

Categorie: