Christus verhoogd. Tien preken.

5.00

Gebonden, 170 blz.
De waarachtige bekering (I) (Jeremia 50 : 4 en 5)
De bekering van Efraïm (Hosea 14 : 9)
Leven uit de dood (Ezechiël 37 : 14a)
De waarachtige bekering (II) (Hosea 14 : 2 en 3)
De breuk van de dochter van Sion (Jeremia 8 : 20 – 22)
De belofte aan de dochter van Sion (Jesaja 62 : 11)
De blijdschap van de dochter van Sion (voorbereiding H.A.) (Zacharia 9 : 9a)
Christus, de hoogste Profeet (Johannes 3 : 2 midden)
Christus, de enige Priester (Hebreeën 4 : 14 – 16)
Christus, de eeuwige Koning (Johannes 3 : 14 en 15)

Auteur: Baan, Ds. G.J.
ISBN: 9782226620095
Uitgever: Kerkenraad Geref. Gem. - Kapelle-Biezelinge 2012

1 op voorraad

Categorie: