De Bank des Geloofs. God de Kassier der armen. Derde druk.

5.00

Hardcover, 209 blz.
Dit ontroerende boek vertelt over de vele ontberingen die Huntington leed, hoe hij in zonde viel en over alle daaruit voortvloeiende moeite en ellende. Na zijn bevestiging als predikant preekte hij veel in de dorpen in Surrey en in de Magaret Street Chapel in Londen.
Huntington richtte zijn aandacht nu ook op het schrijven en in 1784 verscheen reeds de vierde druk van het eerste deel van De Bank des Geloofs. Weinig mensen hebben dit boek gelezen zonder dat zij er krachtig door werden geraakt, want zijn kernachtige wijze van schrijven is zowel voor het oog als voor het oor een genot. Het is een verslag van Gods goedertierenheid jegens hem, zowel op geestelijk als tijdelijk gebied, spontaan en rechtstreeks uit het hart geschreven.
William Huntington werd op 2 februari 1745 in een arbeidershuisje bij Cranbrook in Kent geboren. Veertien november 1750 werd hij ten doop gehouden. De Latijnse dorpsschool leerde William lezen en schrijven. Op 9 juni 1813 preekte Huntington voor het laatst en op 1 juli van dat jaar overleed hij. Huntington is 68 jaar geworden.

Auteur: Huntington, William
ISBN: 9789033600364
Uitgever: De Banier, 2005

1 op voorraad