De kostelijke Bruidsschat betaald door den Zone Gods voor Zijn uitverkoren Bruid tot eeuwige verwondering in heerlijkheid. 8 leerredenen.

5.00

Gebonden, 176 blz.
– Christus gezalfd (Mattheus 26:13)
– De lijdende Borg in Gethsemane (Mattheus 26:30)
– De Zone Gods verworpen (Lukas 22:54)
– De Koning Israels bespot (Johannes 18:28)
– Het Heilig Offerlam veroordeeld (Johannes 19:16)
– Des Heilands uitleiding uit Jeruzalem (Lukas 23:26)
– De Heere der Heerlijkheid gekruisigd (Lukas 23:33)
– Het zalig sterven van de Hemelse Bruidegom (Johannes 19:30)

Auteur: Fransen, Ds. E.
Uitgever: De Banier - Utrecht 1958

1 op voorraad

Categorie: