De liefde van Christus dringt ons. Levensschets met enkele preken en brieven.

5.00

Gebonden, 133 blz.
H. Hofman (1902-1975) diende ruim 45 jaar een vrije gemeente in Schiedam. Dominee wilde hij niet worden genoemd. Hij sprak over zichzelf als een schippersjongen aan wie de nood was opgelegd om het Woord uit te dragen.
Al had Hofman geen academische opleiding ontvangen, hij was wel een theoloog; een man die van God geleerd was en die door Gods genade het onderscheid tussen wet en evangelie verstond. Hij predikte de wet in al haar kracht, de wet die ons zelfs in onze heiligste verrichtingen verdoemt, en daartegenover betuigde hij de kracht van het evangelie, van Jezus Christus als volkomen Zaligmaker, niet voor mensen die het hebben en weten, maar die in zichzelf niets zijn en daarom alles in Hem begeren te vinden. Hofman predikte Jezus Christus met de bedoeling dat allen die hem hoorden, er begeerte toe zouden krijgen om God te dienen en te kennen. De liefde van Christus drong hem.
In dit boek vindt u een zestal preken en een vijftal brieven van deze evangeliedienaar. Voorafgaande hieraan is een levensschets opgenomen van de hand van dr. P. de Vries waarin hij ook de prediking van Hofman typeert.
Predikatie over Hooglied 7 : 4
Predikatie over Lukas 1 : 31 – 38
Predikatie over Maleachi 4 : 4 – 6
Predikatie over 1 Petrus 2 : 21 – 25
Predikatie over Lukas 22 : 54 – 62
Predikatie over Lukas 23 : 39 – 43

Auteur: Hofman, H. (evangeliedienaar te Schiedam)
ISBN: 978903311526
Uitgever: Den Hertog - Houten 2001

1 op voorraad

Categorieƫn: ,