De medelijdende Hogepriester. Zevental preken.

4.50

Gebonden, 100 blz.
1. De Medelijdende Hogepriester (Hebreeën 4:15)
2. Het eeuwige leven (Johannes 10:28)
3. Opwas in de genade (2 Petrus 3:18a)
4. Een gegronde verwachting (Jesaja 40:31a)
5. De ware Godskennis (Johannes 17:3)
6. Een blijde boodschap (Jesaja 40:1-2)
7. De toegang tot de Vader (Efeze 2:18-20)

Auteur: Dam, Ds. Chr. van
Uitgever: De Bron - Rotterdam z.j.

1 op voorraad

Categorie: