De rotssteen van mijn hart. Het leven van ‘rabbi’ John Duncan.

8.50

Paperback, 187 blz.
De rotssteen van mijn hart. Deze biografie van John Duncan schetst in 15 hoofdstukken het leven en denken van deze vertegenwoordiger van de 19e eeuwse Schotse opwekkingsbeweging, zijn werk als predikant, o.m. onder de joden in Hongarije, en als hoogleraar in de Hebreeuwse taal. Dit alles tegen de achtergrond van de dogmatische en kerkelijke geschillen van die tijd. In heel het boek speelt het bevindelijke geloofsleven met zijn nadruk op de heilszekerheid en de kenmerken van de wedergeboorte een centrale rol. De auteur, die reeds eerder over de Schotse kerkgeschiedenis publiceerde (een biografie van Thomas Boston – a.i. 91-14-357-8) voelt zich sterk verwant met zijn hoofdpersoon. Dit komt tot uitdrukking in een overeenkomstige terminologie zoals die in ons land nog voortleeft in gemeenten van de Nadere Reformatie. Lezers die niet gewend zijn te spreken in termen als ‘doorgeleide kinderen Gods’ en ‘het ware volk des Heren’ zullen meer moeite hebben bij de lektuur van dit boek dat veel interessants bevat voor wie belangstelt in de kerkgeschiedenis.

Auteur: Valen, L.J. van
Uitgever: De Groot Goudriaan - Kampen 1991

Uitverkocht