De tabernakel Gods bij de mensen. Achttal preken.

10.00

Gebonden, 112 blz.
1. Geestelijke pelgrims op weg naar Sion (Psalm 84: 5, 6)
2. De overvloedige rijkdom van Gods genade in de komst van Jezus Christus in de wereld (1 Timotheus 1: 17)
3. Een zondares aan Jezus' voeten (Lukas 7: 47-50)
4. Petrus' belijdenis van Christus (Mattheus 16: 15-17)
5. De geschiedenis van Petrus' herstel (Johannes 21: 15-17)
6. Het geloof als een mosterdzaad (Lukas 17: 5-6)
7. De kracht van de Heilige Geest in de verwekking van een grote vreze (Handelingen 5: 11)
8. De tabernakel Gods bij de mensen (Openbaring 21: 3)

Auteur: Vergunst, Ds. A.
ISBN: 9789077502280
Uitgever: Kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente - Puttershoek z.j.

1 op voorraad

Categorie: